Regulament concursuri

Regulamentul concursului

SUGGEST A FRIEND AND SHARE THE PASION

 

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

Concursul este organizat si desfasurat de S.C. AMMAURI SHOP  S.R.L.,  b-dul Decebal nr. 13, bloc S15, sc. 3, ap. 44, sector 3, Bucuresti, CUI 28094560 (denumit in continuare „Organizatorul”).

Participantii la concurs sunt obligati sa respecte termenii si
conditiile regulamentului oficial al acestuia, potrivit celor mentionate mai jos. Regulamentul Oficial este intocmit si este facut public pe website-ul nostru.

Regulamlentul este intocmit si facut public conform legislatiei aplicabile din Romania. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul regulament oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare a acestor modificari pe aceasta pagina web.

 

SECTIUNEA 2. ZONA DE DESFASURARE A CONCURSULUI

Concursul este organizat si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei. Pentru obtinerea de informatii suplimentare va rugam sa trimiteti un email la contact@ammauri.ro pe intreaga durata a concursului, potrivit celor mentionate in Sectiunea 3 de mai jos.

 

SECTIUNEA 3. DURATA CONCURSULUI

Concursul va fi lansat la data de 16.08.2011 si va dura pana la data de 19.08.2011, ora 10.00. Concursul se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

 

SECTIUNEA 4. MECANISMUL CONCURSULUI

Participantii la concurs trebuie sa:

1. isi creeze un cont pe http://www.ammauri.ro;

2. Sugereze la 200 prieteni pe Facebook ca si prieten pe AMMAURI PENTRU TOTI (optiunea de “suggest friend” este disponibila in submeniul de pe Facebook)

3. in momentul contorizarii a 200 de sugestii din partea ta te vom contacta si tu ne vei comunica care este perechea de pantofi dorita pe care noi ti-o vom oferi in termen de 10 zile de la momentul inregistrarii celor 200 cereri prieteni pe Facebook din partea ta.

4. intra in concurs toate produsele din categoria INCALTAMINTE FEMEI cu exceptia produselor marca GUBAN.

5. marimile disponibile pentru incaltamintea din concurs sunt: 35, 36, 37, 38, 39.

 

SECTIUNEA 5. PROCEDURA PENTRU REVENDICAREA, VALIDAREA SI PRIMIREA PREMIILOR

Câştigătorii sunt anunţaţi pe facebook si/sau pe adresa de mail, iar numele lor vor fi trecute în secţiunea Concursului. Daca un castigator a furnizat date de contact eronate sau nu a furnizat deloc date de contact si nu poate fi contactat intr-un interval de o saptamana de la anuntarea lui, i se va retrage premiul si va fi oferit urmatorului participant din clasament.

SECTIUNEA 6. RESPONSABILITATE

Prin participarea la concurs, toti participantii si eventualii castigatori sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a participantilor si eventualilor castigatori. Organizatorul nu are nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor, sau dupa termenul de revendicare a premiilor prevazut in prezentul Regulament Oficial.

 

SECTIUNEA 7. DREPTUL DE PARTICIPARE

Concursul este deschis participarii tuturor persoanelor fizice cu domiciliul/ resedinta in Romania, cu exceptia angajatilor Organizatorului, precum si a membrilor familiilor tuturor acestora (copii, parinti, sot/ sotie).

 

SECTIUNEA 8. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

In conformitate cu legislatia in vigoare, Organizatorul este obligat sa faca publice numele castigatorilor si castigurile acordate in cadrul acestui concurs. Lista castigatorilor va fi afisata pe site-ul http://www.facebook.com/pages/Ammauri-Shop dupa fiecare alegere, in conformitate cu prevederile Sectiunii 4 a prezentului Regulament oficial.
Organizatorul se obliga de asemenea sa respecte prevederile Legii nr. 677/ 2001, privind protectia datelor personale stocate pe durata concursului. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor/ castigatorilor la prezentul concurs si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in vigoare.
Participantii la concurs, in calitate de persoane vizate, au, conform Legii 677/ 2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de interventie asupra datelor (art.14) si dreptul de opozitie (art. 15).

 

SECTIUNEA 9. INCETAREA CONCURSULUI

Prezentul concurs poate inceta numai in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezentul concurs.

 

SECTIUNEA 10. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezentul concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

 

SECTIUNEA 11. REGULAMENTUL OFICIAL

Regulamentul Oficial este disponibil gratuit pentru toti accesand site-ul www.ammauri.ro  Pentru informatii suplimentare, va rugam sa trimiteti un mail la contact@ammauri.ro Prin participarea la acest concurs, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiillor prezentului Regulament Oficial.